Studerandehälsan informerar

Hälsovårdarna på Studerandehälsan har ingen mottagning eller telefontid den 18.3-13.4.2020.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare